Mala laž
Mala laž

Mala laž

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Dovoljno je za tebe laži da ponavljaš sve što si čuo.”[1]

Poslanik, s.a.v.a., kada ga je Esma bint Jezid upitala da li se ubraja u laž ukoliko neko od nas kaže da ne želi nešto u stanju kada to želi, rekao je: “Laž se piše kao laž, čak i mala laž se piše kao mala laž!”[2]

Abdullah ibn Amir: “Jednoga dana kada je kod nas sjedio Poslanik, s.a.v.a., moja me majka pozvala i rekla: ‘Dođi da ti nešto dam!’ Poslanik, s.a.v.a., joj se obratio riječima: ‘Šta mu želiš dati?’ Ona reče: ‘Hurmu.’ On joj reče: ‘Znaj da će ti, ako mu ne budeš nešto dala, biti upisana laž!’”[3]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 23.[1] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[2] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/597/32.

[3] Isto, 3/598/34.