Međusobna ljubav i bratstvo (1. dio)
Međusobna ljubav i bratstvo (1. dio)

Međusobna ljubav i bratstvo (1. dio)

Znaj da je međusobna ljubav plod lijepoga ponašanja, a da je otuđenost plod lošega ahlāqa. Stoga lijepo ponašanje zahtijeva ljubav, povezanost i slaganje, a loše ponašanje rađa mržnju, zavist i odbojnost. Prema tome koliko je stablo pohvaljeno i dobro, toliko je i plod njegov dobar, a lijepom ponašanju nisu skriveni faḍīleti u vjeri, i lijepo ponašanje je ono čime je Allāh, te’ āla, pohvalio Svoga Vjerovjesnika, s.a.v.a., kada je rekao:

I ti si, zaista, na uzvišenom moralu. (Kur'an, El-Qalem:4)

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Najčešće stvari koje će ljude uvesti u džennet su takvaluk i lijepo ponašanje.[1]

Usāma bin Šerīk je prenio:

Rekli smo: „O Allāhov Poslaniče! Šta je najbolje od onoga šta je dato čovjeku?” Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio: „Lijep ahlāk.”[2]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Poslan sam da upotpunim ljepote ahlāka.[3]

Najteže šta će se staviti na vagu je lijepo ponašanje.[4]

Nije Allāh učinio lijepim čovjekov moral i njegov lik da bi ga zatim nahranio vatrom.[5]

Na pitanje šta je to lijepo ponašanje, Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio:

Da posjećuješ onoga ko te ne posjećuje, i da oprostiš onome ko ti je zulum učinio, i da daješ onome ko ti je uskratio.[6]

Nije tajna da je plod lijepoga ponašanja međusobna ljubav i prekidanje usamljenosti, i koliko god bude dobro stablo biće dobar i plod, pogotovo kada temelj te veze bude takvaluk, ljubav prema Allāhu i dīn – o čemu je preneseno mnogo ḥadīs̱a i predaja, koje su dovoljne i ubjedljive.

Allāh, te'ālā, manifestujući Svoju blagodat prema stvorenjima pomoću ni'meta međusobne ljubavi i milosti, rekao je:

Pa kada bi ti uložio sve šta na Zemlji postoji ne bi mogao da ugradiš ljubav među njihova srca, ali je Allāh ugradio ljubav među njih. (Kur'an, El-Enfāl:63)

Pa ste Njegovom blagodati postali braća (tj. međusobnom ljubavlju i samilošću).  (Kur'an, Ali-Imran:103)

Uzvišeni Allāh pokudio je i zabranio otuđenost, pa je rekao:

I čvrsto se svi Allāhovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujteda biste bili upućeni (na pravi put). (Kur'an, Ali-Imran:103)

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Najbliže će do mene na Sudnjem danu sjediti oni najljepšeg ahlāka koji su čvrsto jedni uz druge, koji vole i bivaju voljeni.[7]

Mumin voli i voljen je, a nema hajra u onome koji ne voli i koji nije voljen.[8]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o pohvali bratstva u vjeri:

Kome Allāh želi dobro opskrbi ga dobrim prijateljem, pa ako zaboravi on ga podsjeti, a ako se sjeti, on ga potpomogne.

 

 

Izvor: El-Meadždžetul-bejā’

Tekst odabrala: prof. Riham Mustafić

Prijevod: mr. Aldin Mustafić

 [1] Et-Tirmiẕī, 8. dio, str. 168.

[2] Eṭ-Ṭajālisī, Musned, str. 171.

[3] Ovaj ḥadīs̱ je zabilježio El-Bezzār u svome Musnedu kao što je zabilježen u Medžmeuz-zewāidi, 9. dio, str. 15. U  ovoj predaji stoji – plemenitosti morala. Zabilježio ga je El-Beġawī u El-Meābīu, 2. dio, str. 134. U ovoj predaji stoji: Zaista me Allāh poslao zbog upotpunjavanja plemenitosti morala.

[4] Hadīs̱ je zabilježio Aḥmed u El-Musnedu, 6. dio, str. 442., iz ḥadīs̱a Ebī Derdā'a. Zabilježio ga je i Ebū Dāwūd 2. dio, str. 553., takođe od istog prenosioca.

[5] El-Bejheqī i Eṭ-Ṭaberānī

[6] El-Bejheqī u knjizi Šuabul-īmān

[7] Ovaj ḥadīs̱ je zabilježio Eṭ-Ṭaberānī u El-Ewseṭu i Eaġīru, kao što je zabilježen i u Medžme‘uz-zewā‘idi, 8. dio, str. 21. i 24.

[8] El-Hejsemī je rekao u Medžme‘uz-zewā‘idi, 8. dio, str. 87: „Zabilježio ga je Eṭ-Ṭaberānī u El-Ewseu preko ‘Alijja bin Behrāma od Abdul-Melika bin Ebī Kerīmeta, a nisam poznavao njih dvojicu i ostale prenosioce kao prenosioce ṣaḥīḥ ḥadīs̱a.”