Moć djece
Moć djece

Moć djece

Beton hladni, beton sivi,

može čudno da oživi

kad ga dječje ruke taknu,

kad mu prsti nešto šapnu

i na obrazu mu blijedom

nacrtaju sunce kredom.

 

Dan pun magle, dan pun leda,

može ljepše da izgleda

kad kroz zavjese ulica

proviruju dječja lica,

pa grad ispod toplih streha

svije gnijezda dječjeg smijeha.

 

ISMET BEKRIĆ