Moje je da probam
Moje je da probam

Moje je da probam

Nasrudin hodža dođe na obalu Akšehirskog jezera, pa poče sipati iz jednog suda kiselo mlijeko u jezero i kašikom miješati vodu. Kad je ovo vidio jedan čovjek, zapita ga šta radi.

–  Hoću jezero da zakiselim pa mu dodajem kvas od kisela mlijeka!

A onda ovaj zapita:

–  Ma, zar se jezero može zakiseliti?

A hodža odgovori:

–  Moje je da probam, pa ako primi…

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953, str. 107.