Moje zdravo tijelo
Moje zdravo tijelo

Moje zdravo tijelo

Video zapis koji je pred vama pomoći će vam da naučite kako se na arapskom jeziku imenuju dijelovi tijela, a kao i uvijek, uz to ćete naučiti i još ponešto.

Iako je video popraćen izgovorom i pisanom formom izgovorenog, radi lakšeg usvajanja i praćenja ponuđenog sadržaja, spomenute riječi smo dodatno obradili, pri tome nastojeći ih zapisati latiničnim pismom na što jednostavniji način.

Nadamo se da će vas i ovog puta druženje s nama učiniti bogatijima novim saznanjima na polju arapskog jezika!

 

El-vahdetu-sālise

Džismi-sselīm

Istemi‘a summe reddid!

Re'sun

‘Ajnun

Uzunun

Enfun

Femun

Jedun

Ridžlun

Istemi‘a summe messil!

Hāza š‘arī.

Hāza enfī.

Hāzihi ajnī.

Hāza femī.

Hāzihi uzunī.

Tehaddes!

Ene enzuru bil ‘ajn.

Ene esme‘u bil uzun.

Ene ekulu bil jed.

Ene ešummu bil enf.

Ganni mean!      

Bil ‘ajni ene enzuru,

Ene enzuru, ene enzuru,

Bil ‘ajni ene enzuru,

Ene enzuru kulle jevm.

Bil uzuni ene esme‘u,

Ene esme‘u, ene esme‘u,

Bil uzuni ene esme‘u,

Ene esme‘u kulle jevm.

Bil enfi ene ešummu,

Ene ešummu, ene ešummu,

Bil enfi ene ešummu,

Ene ešummu kulle jevm.

 

Lekcija 3.

Moje zdravo tijelo

Slušajte pa ponovite!

Glava

Oko

Uho

Nos

Usta

Ruka

Noga

Slušajte pa slijedite primjer!

Ovo je moja kosa.

Ovo je moj nos.

Ovo je moje oko.

Ovo su moja usta.

Ovo je moje uho.

Pričaj!

Ja gledam (s) okom.

Ja slušam (s) uhom.

Ja jedem (s) rukom.

Ja mirišem (s) nosem.

Pjevajmo zajedno!

Okom ja gledam,

Ja gledam, ja gledam,

Okom ja gledam,

Ja gledam svaki dan.

Uhom ja slušam,

Ja slušam, ja slušam,

Uhom ja slušam

Ja slušam svaki dan.

Nosem ja mirišem,

Ja mirišem, ja mirišem,

Nosem ja mirišem,

Ja mirišem svaki dan.

 

Napomena:

U arapskom jeziku pridjevi dolaze iza imenice. Tako gore imamo primjer: Džismi-sselīm – moje zdravo tijelo. Džism – tijelo, džismī – moje tijelo (krajnje dugo ī se izgovara kratko prilikom spajanja sa drugom riječi), selīm – zdrav.