Moždani udar, apopleksija mozga, cerebrovaskularna bolest ili inzult, šlag
Moždani udar, apopleksija mozga, cerebrovaskularna bolest ili inzult, šlag

Moždani udar, apopleksija mozga, cerebrovaskularna bolest ili inzult, šlag

Šta je ?
Šta ga uzrokuje?
Kako nastaje?
Vrste moždanog udara.
Znaci bolesti.
Faktori koji pospješuju nastanak obolenja.
Kada se javiti ljekaru?
Dijagnostičke metode.
Liječenje.
Hirurgija.
Kako preduprijediti bolest?

Rehabilitacija.
Šta još može pomoći?
Gdje se liječi?
Literatura.
Autori.

                                    DEFINICIJA – ŠTA JE TO MOŽDANI UDAR ?

To je bolest moždanog parenhima, koja je rezultat poremećaja moždane cirkulacije, bez obzira je li taj poremećaj rezultat procesa u samom mozgu ili je pak poremećena moždana cirkulacija rezultat bolesti drugih organa ili organskih sistema ili je pak uslovljena djelovanjem različtih fizičkih i hemijskih agenasa.
Ili
Naglo nastali klinički znaci fokalnog poremećaja moždane cirkulacije, što vodi smrtnom ishodu ili trajanju deficita dužem od 24h, bez drugog vidljivog uzroka, osim vaskularnog.

Kao bolest opisuje se još od vremena Hipokrata. Incidenca se u Evropi kreće od 2-4 promila, u nekim zemljama i do 8 promila, a smrtnost od iste se kreće oko 25%.
I pored dijagnostičkih i terapeutskih napredaka, danas je CV bolest na 3. mjestu uzroka smrtnosti u svijetu (iza kardijalnih – srčanih i malignih bolesti ), a na 2. mjestu uzroka invaliditeta (iza traume – povreda).
U susjednoj nam Hrvatskoj je na 1.mjestu uzroka invaliditeta i takođe na 2.mjestu uzroka demencija – senilnosti (odmah iza Alcheimerove).
IZVOR:  http://www.healthbosnia.com/bolesti/cjd/index.htm  2001.