Muhammed, s.a.v.a.
Muhammed, s.a.v.a.

Muhammed, s.a.v.a.

Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.  (Kur'an, XXXIV:28.)

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ja sam Poslanik, onome koga zateknem živog i onome ko se rodi nakon mene.  (Mjera mudrosti 2)