You Came to Me – Došao si mi
You Came to Me – Došao si mi

You Came to Me – Došao si mi

Izvođač: Sami Yusuf


Vjerovjesnik je preči vjernicima nego oni sami sebi … (Kur'an, XXXIII:6.)

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – A Allah prašta i samilostan je. (Kur'an, III:31.)