Muhammedov, a.s., govor na Bedru
Muhammedov, a.s., govor na Bedru

Muhammedov, a.s., govor na Bedru

Sama bitka koja se desila na Bedru između muslimana Medine i idolopoklonika Mekke, u odnosu na velike svjetske bitke, vojno-strategijski je beznačajna. Ono po čemu je pobjeda muslimana na Bedru velika, je sljedeće:

–  Ona je velika pouka za sve one koji se bore na putu istine, pravde i slobode;

–  Vojnu je predvodio lično Božiji Poslanik, a.s. Zorno je muslimane podučio da se do pobjede dolazi uz iskren iman, bespoštednu žrtvu, veliku strpljivost, disciplinu, dobar raspored i planiranje, uz međusobni dogovor (mušaveru), i mudro rukovođenje;

–  Bitka i pobjeda na Bedru spomenuta je u Kur’anu i uzrokom je objave niza ajeta osme sure El-Enfal, sa duhovnim i šeriatsko-pravnim značenjem;

–  Događaj se zbio u mjesecu posta – ramazanu;

–  Nakon niza ustupaka i povlačenja  pred idolatrijom Mekke i njenih silnika, islam i muslimani kao vjera i zajednica okusili su slast pobjede i otvorili nove vidike mnogima koji su, iz bilo kojih razloga, sumnjali u misiju Muhammedovog, a.s., poslanstva;

–  Nakon što su muslimani iscrpili sve svoje mogućnosti, i kao ljudi i vjernici poduzeli sve što je potrebno za odbranu, obratili su se iskreno dovom Allahu, dž.š., sa svojim imamom Božijim Poslanikom, a.s., na čelu, pa su dobili potrebnu i obilnu pomoć i podršku vojske Allahovih meleka;

–  Pobjeda je velika po rezultatima. Muhammed, a.s., i muslimani ne dozvoljavaju dalje krvoproliće i iživljavnje nad zarobljenicima, što je do tad bio slučaj, nego im dozvoljavaju otkup i slobodu. Slobodu su neki zarobljenici mogli steći pod jednim, za ono vrijeme, pa čak i za savremeno doba, veoma čudnim uvjetom, a to je da opismene nekoliko djece ili ljudi u muslimanskoj sredini Medine.

Dosta svjetla na sve ovo baca nam i kraća analiza uputstva i riječi kojim se Muhammed, a.s., obratio svojim drugovima (ashabima) pred sami početak bitke na Bedru. Nakon upućene dove Allahu, dž.š., i opetovane zahvale svom Stvoritelju, Božiji Poslanik, a.s.,  je rekao:

Podstičem vas na ono na šta vas je Allah podstakao, a odvraćam vas od onoga od čega vas On odvraća!

Allah je Veličanstven, zapovijeda istinu i voli iskrenost. Daje dobro onima koji ga zaslužuju, prema stepenu koji imaju kod Boga. Po tome se dobri ljudi spominju i odlikuju  jedni u odnosu na druge!

Došli ste na mjesto stvarnog iskušenja, kad Allah prima samo ono čime se želi Njegovo zadovoljstvo. Strpljivost u teškoj situaciji je ono čime Allah uklanja tegobu i spašava od brige. Strpljenjem se postiže spas na onom svijetu (Ahiretu).

Među vama je Allahov vjerovjesnik, upozorava vas i zapovjeda vam. Bojte se da ne učinite nešto zbog čega bi vas Uzvišeni Allah omrznuo. A Allah, uistinu veli: “Allahova odvratnost prema vama, kad ste pozivani da vjerujete, pa ostali nevjernici – bila je, doista, veća od vaše odvratnosti sada prema sebi.“ (El-Mu’min,10)

Pazite na ono što vam je Allah svojom Knjigom naredio i čemu vas je Svojim ajetima (dokazima) podučio. Allah vas je podigao nakon što ste oslabili i pali. Čvrsto se prihvatite onog čime će vaš Gospodar biti zadovoljan.  Pokažite se pred svojim Gospodarom na ovom mjestu i zaslužit ćete Njegovu milost  i oprost koji vam je obećao. Allahovo obećanje je istinito! Govor Mu je iskren, a kazna žestoka.

I  ja i vi pripadamo Bogu, Živom i Moćnom. Njegova zaštita nam je zaleđe. U Njemu tražimo utočište, na Njega se oslanjamo i Njemu se vraćamo. Nek’ Allah oprosti meni i muslimanima! (El-Wakidi, Kitabu-l-megazi, Alemu-l-kutub, Bejrut, 1984., I, str. 58-59.)

Primjetno je u govoru Muhammeda, a.s., odsustvo ratnih pokliča, huškanja i praznih obećanja. To je bilo i normalno, jer on, kao Božiji poslanik, i nije došao da stvara nered i krvoproliće na Zemlji, nego, naprotiv, da među ljude unosi ljubav i mir. Iz njegovih dova na Bedru, kao i objavljenih kur’anskih ajeta, prije i poslije boja na njemu, vidi se vjerski motiv, zaštita islama i ljudskih odnosa zasnovanih na njemu.

On moli: “Bože, daj mi obećanu pobjedu, jer ako me nadjača protivnik, ovladat će širk (idolatrija), i neće biti više ispravnog vjerovanja u Tebe!” (‘Urwab Ez-Zubejr, Magazi-resuli-llah, Rijad, 1981., str. 141.)

Allah se odazvao molbi Svog poslanika i muslimana i veli: I kad ste od Gospodara svog pomoć zatražili, On vam se odazvao: „Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka, koji će jedni za drugim dolaziti.“ Allah je to učinio da bi vas obradovao i da bi se time vaša srca smirila; a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista Silan i Mudar. (El-Enfal, 9-10.)

Allah vas je pomogao i na Bedru, kad ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni. (Ali Imran, 123.)

Oslonac na Allaha, dž.š., iskren i aktivan odaziv Njegovoj Uputi, poslušnost sunnetu Njegovog Poslanika, upornost, požrtvovanost, strpljivost (sabur), gledanje na životne realnosti otvorenim očima, kako su to činili ashabi, prije i poslije Bedra, uz stalni međusobni dogovor (mušaveru), činjenice su koje su događaj na Bedru učinile vječito privlačnim i aktuelnim u muslimanskoj sredini, bez obzira na njegovu vremensku i prostornu udaljenost.

Pobjeda na Bedru ostala je da hrani i snaži vjerski duh muslimana, naročito onda kad se osjete ugroženim ili osamljenim, kako ne bi pali u malodušnost, ili kao vjernici izgubili nadu u Allahovu neizmjernu milost i pomoć. Otud je i veza Bedra  sa međusobnom ispomoći i solidarnosti muslimana jednih sa drugima, posebno sa onima u dijaspori, ostala stalna obaveza kako muslimana pojedinaca, tako i džemata.

 

Izvor: Preporod, islamske informativne novine, broj 9/425, Rijaset Islamske zajednice, Sarajevo,  maj 1988., str. 6., prevod: mr. Nijaz Šukrić