Nacionalni spomenici – svjetsko naslijeđe u BiH
Nacionalni spomenici – svjetsko naslijeđe u BiH

Nacionalni spomenici – svjetsko naslijeđe u BiH

Najznačajnija karakteristika Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972) je zajednička povezanost koncepta zaštite prirode i očuvanja kulturnih dobara.

Konvencija definira vrstu prirodnih ili kulturnih dobara koje se mogu uzeti u obzir za upis na Listu svjetske baštine, a utvrđuje dužnosti država članica u identifikaciji potencijalnih dobara i njihovoj ulozi u zaštiti i očuvanju lokaliteta. Potpisivanjem Konvencije, svaka zemlja preuzima obavezu da će očuvati ne samo dobra svjetske baštine koja se nalaze na njenoj teritoriji, već i da zaštiti svoju nacionalnu baštinu.

Bosna i Hercegovina ima dva dobra upisana na Listu svjetske baštine, a to su Stari most sa starim gradom Mostar i Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je do sada donijela odluku o nominaciji 4 spomenika za upis na Listu svjetske baštine:

 • Stari most sa starim gradom Mostar (upisan na Listu svjetske baštine u julu 2005. godine),
 • Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu (upisan na Listu svjetske baštine u julu 2007. godine),
 • Historijsko gradsko područje Jajca (Nominacioni fajl dostavljen Centru za svjetsku baštinu 2007. godine),
 • Stećci – srednjovjekovni nadgrobni spomenici (Nominacioni fajl dostavljen Centru za svjetsku baštinu 2015. godine).

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je bila nosilac izrade Nominacijskog dosijea i Plana upravljanja za Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, Historijsko gradsko područje Jajca i Stećke – srednjovjekovne nadgrobne spomenike.

Tentativna ili privremena lista predstavlja popis dobara koja se nalaze na teritoriji države koja ih smatra podobnim za upis na Listu svjetske baštine. Države članice u svoje Tentativne liste uključuju ona dobra koja smatraju kulturnom i/ili prirodnom baštinom od izuzetne univerzalne vrijednosti. Dobra iz Bosne i Hercegovine koja se nalaze na Tentativnoj listi su:

 • Sarajevo – jedinstveni simbol univerzalne multikulturnosti (1997),
 • Pećina Vjetrenica (2004),
 • Historijsko gradsko područje Jajca (2006),
 • Historijsko – gradsko područje Počitelj (2007),
 • Prirodno – historijsko područje Blagaj (2007),
 • Prirodno – historijsko područje Blidinje (2007),
 • Prirodno – historijsko područje Stolac (2007),
 • Stećci – srednjovjekovni nadgrobni spomenici (2011).

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pripremila nominacije za upis 7 dobara na Tentativnu listu:

1.    Historijsko-gradsko područje Počitelj,

2.    Prirodno-historijsko područje Blagaj,

3.    Prirodno-historijsko područje Blidinje,

4.    Prirodno-historijsko područje Stolac,

5.    Prirodno i historijsko područje Zavale i Vjetrenice,

6.    Historijsko gradsko područje Jajca,

7.    Stećci – srednjovjekovni nadgrobni spomenici.

Na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu upisan je na Listu 100 najugroženijih za 2006. godinu.

Također na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Vijećnica u Sarajevu je upisana na ovu listu za 2008. godinu.

 

Izvor: kons.gov.ba