Nagrada i kazna
Nagrada i kazna

Nagrada i kazna

Vjera u nagradu za dobročinitelje i kaznu za prestupnike predstavlja još jedan od najvažnijih činilaca ljudske odanosti moralnim načelima i kretanja prema ispravnosti I iskrenosti.

Ako čovjek zna da će za svako dobro djelo biti nagrađen i da će biti ohrabren za svako lijepo djelo i unapređujuće djelovanje, onda će svakoga dana sve više činiti dobra djela, a ukoliko zna da će za svako učinjeno lose djelo biti kažnjen, onda će se suzdržavati od činjenja bilo kakvog ružnog djela.

Neki poticaji i kazne se ostvaruju upravo na Ovom svijetu, poput pohvale, zahvalnosti, dodjele nagrade, davanja viših položaja, isplate plaća i beneficija, ili pak uvrede, poniženja, plaćanja kazne, zatvora, protjerivanja, izvršavanja Šerijatom propisanih kazni kojima se kažnjavaju prestupnici i kriminalci.
U Berzahu i na Sudnjem danu Uzvišeni Bog će čestitim ljudima dati blagostanje, spokoj, brzo će svoditi njihove račune I dodijelit će im mnogobrojne nagrade u vječnom Džennetu, kao što možemo vidjeti u Kur’anu:
Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njima će oni vječno ostati, i to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili.

I u drugim ajetima govori se o ovome:
I vječno će u onom što im budu duše željele uživati, neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleci dočekivati: “Evo ovo je vaš dan, vama obećan!”

S druge strane, Veličanstveni i Silni Bog će nevaljale ljude kazniti tegobama u Berzahu i na Mahšeru, a zatim će ih kazniti džehennemskom vatrom:
A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje, njega će Allah najvećom mukom mučiti.
Nama će se oni, zaista vratiti I pred Nama će zbilja račun polagati!

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012