Naš prijatelj – semafor
Naš prijatelj – semafor

Naš prijatelj – semafor

Semafor je sprava koja upućuje pješake i vozače kada se smiju kretati prometnicom. Svako svjetlo na semaforu je drugačije boje, a svaka boja je jedna naredba. Naučimo šta znači koje svjetlo na semaforu!

 

 Izvor: Jadranka Žderić, Od kuće do škole, udžbenik iz prirode i društva za prvi razred, Sretna knjiga, Zagreb, bez godine izdanja, str. 20.