Nasrudin-hodža krijumčar
Nasrudin-hodža krijumčar

Nasrudin-hodža krijumčar

Veoma često Nasrudin-hodža prelazio bi iz Perzije u Grčku na leđima magarca. Svaki put na magarca bi nabacio ogroman svežanj pun različite robe i s time prelazio iz zemlje u zemlju.

Graničari su znali da Nasrudin nešto krijumčari pa bi ga svaki put zaustavljali i temeljito pretresali. No, koliko god se trudili nikako ne mogahu otkriti šta to Nasrudin prenosi.

„Šta prenosiš, Nasrudine?“, pitali bi graničari. „Krijumčarim nešto“, uvijek bi odgovarao Nasrudin-hodža.

Mnogo godina nakon toga Nasrudin se preseli u Egipat. Tamo jedne prilike susrete jednoga od onih graničara:

„Nasrudin-efendija“, reče graničar, „evo, prošlo je mnogo godina otkako si krijumčario onu robu. Sada živiš u luksuzu, uživaš u jednoj drugoj zemlji, daleko od Perzije i Grčke. De mi reci, šta si sve vrijeme krijumčario s onim magarcima?“

„Pa magarce“, odgovori hodža.

 

Izvor: Zbirka hikaja tarikatskih prvaka, odabrali, preveli i komentar priredili: Samir Beglerović i Kenan Čemo, izdavač: Samir Beglerović, Sarajevo, 2004, str. 234.