Ne uznemiravaj druge!
Ne uznemiravaj druge!

Ne uznemiravaj druge!

Pejgamber, a.s., rekao je:

Znate li ko je musliman?

Ashabi odgovoriše: „Allah i Njegov Poslanik znaju.“

Musliman je onaj od čijih su jezika i ruke sigurni drugi muslimani.

Tada ashabi upitaše: „A ko je vjernik (mu'min)?“ Muhammed, a.s., odgovori:

Onaj od koga su životi i imeci drugih vjernika sigurni.

Dalje upitaše: „A ko je muhadžir?“ Pejgamber, a.s., odgovori:

Onaj ko napusti zlo, i kloni ga se.

Neki čovjek upita: „Allahov Poslaniče, šta je islam?“ On, a.s., odgovori:

Da predaš svoje srce Allahu, i da druge muslimane poštediš svoga jezika i ruke.

(Hadis bilježe et-Taberani i el-Hakim bilježeći ga kao predaju s vjerodostojnim nizom prenosilaca – sahih.)

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, IHJAU ULUMID-DIN, Oživljavanje vjerskih znanosti, knjiga 4., Bookline d.o.o., Sarajevo, 2005., str. 12.