Vrijednost mirenja ljudi
Vrijednost mirenja ljudi

Vrijednost mirenja ljudi

Hazreti Muhammed, a.s., kaže:

Želite li da vas obavijestim o stvari vrednijoj od stupnja klanjanja, posta i davanja sadake?!

Ashabi odgovoriše: „Dakako da hoćemo!“

Hazreti Pejgamber, a.s., reče:

Mirenje zavađenih. A širenje smutnje među ljudima prava je nesreća.

(Ebu Davud, Tirmizi)

 

Muhammed, a.s., rekao je još:

Nije lažac onaj ko miri dvoje, pa kaže nešto dobro.

(Buhari, Muslim)

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, IHJAU ULUMID-DIN, Oživljavanje vjerskih znanosti, knjiga 4., Bookline d.o.o., Sarajevo, 2005., str. 28. i 30.