Nemir
Nemir

Nemir

Jasmini cvjetaju i bašte listaju.

Prolaze behari.

O, bijelo ruho moje djevojačko,

Što truneš pusto u staroj sehari!

 

U zelen ćup svakoga jutra

Bacam po kamičak

I tako brojim dane iščekujuć’ tebe,

A dragi, tugo moja ranjena!

Suzama zalivam đerđef,

A katmer i jasmini venu u avliji našoj.

 

Vrisnem iza sna k'o preplašena ptica:

– Ko kuca zvekirom na vrata!

O, nije niko, niko.

To moje srce bije

I dolje u aharu lanac zveči

Lanac našega ata.

Hamza Humo, Poezija i proza