Vuk i djetlić
Vuk i djetlić

Vuk i djetlić

Ruska priča

Trčao vuk šumom noseći u zubima ovna. Odjednom se začu silna buka i vuk pomisli da ga gone pastiri. Uplaši se vuk, ispusti ovna i poče da bježi. A cijelu tu buku napravio je mali djetlić sa grane drveta.

Spazi vuk djetlića, pa zereža:

– Kucaš, lupaš, čitav dan praviš buku, nevaljalče! Kucaš, kucaš, a nikad nećeš postati stolar.

Djetlić mirno odgovori:

– A ti čitavog života odvlačiš ovce u šumu, pa ipak nisi postao ni pastir ni sopstvenik stada.

 

Izvor: Priče o ljudima i životinjama, izbor za niže razrede osnovne škole, Veselin Masleša, Sarajevo, 1972, str. 50.