Noć Kadr
Noć Kadr

Noć Kadr

Noć Kadr je noć utemeljena na Kur'anu i hadisu, najznačajnija noć u islamskoj, i uopće, ljudskoj historiji.

Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! (Kur'an, XLIV:2-5.)

Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. (Kur'an, XCVII:1-5.)

Najveći značaj ove noći je u tome što je u njoj počelo objavljivanje Kur'ana. Nije tačno naznačeno kada pada ova noć, ali se smatra, po nekim hadisima, da je ona u posljednjih deset neparnih noći ramazana. U našim krajevima uobičajeno je da se ova noć obilježava 27. noći ramazana. Zbog njene vrijednosti sunnet je u džamijama obaviti itikaf posljednjih deset dana.

Noć Kadr je noć određenja, noć sudbine i u njoj se određuje svačija sudbina i upisuje na Levhi-mahfuzu. To određenje ne može izmijeniti ništa sem iskrene dove i pokajanja. Božiji Poslanik, s.a.v.s., nas upućuje: „Ko provede noć Kadru u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je do tada učinio.“

Kur'anskih „hiljadu mjeseci“ iznosi približno 83 godine, koliko danas iznosi čitav ljudski vijek. Dakle, ibadet čitavog jednog života se ne može mjeriti sa ibadetom ove jedne noći i sa milošću koja se u njoj spušta na ljude.

Božija se milost spušta i otvara ljudima koji je traže, koji bdiju do zore, moleći oprost. Muhammed, a.s., je rekao: „Ko se obrati Allahu u ovoj noći dovom, Allah mu je uslišava, bila ona ovosvjetskog ili ahiretskog karaktera.“

 

Izvor: Bilal Hasanović, Islamska čitanka, vjeronaučni priručnik, VII dopunjeno izdanje, El-Kalem, Sarajevo, 1991., str. 146-147.