O Kur'anu (2)
O Kur'anu (2)

O Kur'anu (2)

Šta je ajet?

Ajet je kur'anski stih.

Međutim, vjernici preferiraju na upotrebi termina ajet, budući da je svaki ajet više od stiha. Riječ ajet na arapskom jeziku znači znak ili čudo. Kur'an je Božiji govor, pa stoga vjernici na svaki kur'anski ajet, gledaju kao na Božiji znak (smjernicu, uputu) i Božije čudo.

Koliko ima ajeta u Kur'anu?

U Kur'anu ima 6236 ajeta.

Međutim, može se desiti da na nekim mjestima naiđete na drugačiji podatak. Razlog tome nije razlika u sadržaju Kur'ana, već u načinu brojanja ajeta, odnosno podjele sadržaja na ajete shodno tumačenjima različitih škola. Neki, na primjer, Bismillu na početku svake sure tretiraju ajetom, a neki ne. Zbog toga su nastale ove razlike u broju ajeta.

Šta je sura?

Sura je poglavlje iz Kur'ana.

U Kur'anu nailazimo na sure koje se nazivaju medinskim ili mekanskim. To su one čiji je čitav sadržaj  objavljen u Meki, odnosno Medini. Takođe postoje sure u kojima se nalaze i mekanski i medinski ajeti.

Koliko ima sura u Kur'anu?

U Kur'anu ima 114 sura.

Najduža sura u Kur'anu je sura El-Bekare. Nalazi se iza Fatihe kojom započinje Kur'an. Najkraća sura je El-Kevser.

Šta je džuz?

Džuz je dio Kur'ana koji broji 20 stranica.

Radi lakšeg snalaženja u Kur'anu, izvršena je dodatna podjela kur'anskog teksta na džuzove. Kur'an ima 30 džuzeva.