Od malog džihada ka velikom džihadu
Od malog džihada ka velikom džihadu

Od malog džihada ka velikom džihadu


Posljednji pohod u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lično učestvovao bio je pohod na Tebuk. To je bio mučan i težak pohod. Muslimanska vojska bila je, na odlasku i povratku, prešla preko hiljadu kilomatara. Kad su se približavali Medini, već su se bili jako promijenili. Koža im je bila prilijepljena za kosti, a kosa i brada kao da su se sjedinili. Dok su bili u takvom stanju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im se obratio sljedećim riječima:

„Sada se vraćamo iz malog džihada u veliki džihad!“

Ashabi su začuđeno upitali:

„Allahov Poslaniče, pa mi smo sada u džihadu! Zar ima većeg džihada od ovoga?“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im je odgovorio: „Sada se vraćamo velikom džihadu (borbi sa samim sobom)!“ (Sujuti, II, 73)

Borba sa sobom podrazumijeva očišćenje srca i duhovni odgoj, a cilj ove borbe je moralno uzdizanje i duhovno usavršavanje kako bi se postigao stepen potpunog čovjeka „insan-i kamil“. Put za to jeste povinovati svoj razum božanskoj Istini, a srce ukrasiti imanom i pohvalnim moralnim osobinama koje su krunisane duhovnostima Kur’ana i sunneta. Na taj način vjernik se uzdiže do stepena ihsana, odnosno postojane svijesti o Allahovoj sveprisutnosti Njegovim svojstvima vida, sluha i znanja. Na tom stepenu vjernik je trajno svjestan da ga njegov Gospodar vidi, čuje i zna šta su njegove namjere i djela.

 

Izvor: Osman Nuri Topbaş, Allahov Poslanik Muhammed Mustafa (sallallahu alejhi ve sellem), IK „Erkam“, Istanbul, 2013, str. 525.