Odgoj vjerskih težnji i osjećanja
Odgoj vjerskih težnji i osjećanja

Odgoj vjerskih težnji i osjećanja


Jedan od uvjeta za korištenje duhovne snage mladih na putu ograničavanja njihovih tjelesnih žudnji je odgoj vjerskih težnji. Potrebno je naučnim i praktičnim uputama razvijati vjerski osjećaj adolescenata i stvoriti snažne temelje za njegovo jačanje, kako bi se mogli oduprijeti navali nagona i pobuni strasti i spriječiti njihovo ekstremno i nekontrolirano izražavanje.

Vjerski osjećaj adolescenata, koji se prirodno javlja i snažno i iznenadno očituje u kriznom dobu puberteta, jeste poput sjemenke voćke iz koje će, ukoliko se položi u zemljina njedra i bude propisno njegovana, izniknuti i izrasti veliko i plodonosno drvo, a ako se niko ne bude brinuo o njoj, ostat će u svom prijašnjem neznatnom obliku.

Vjerski osjećaj je poput estetskog osjećaja, čiji je glavni korijen skriven duboko u čovjeku. Da bi se ovaj osjećaj osnažio i uvrstio u red snažnih ljudskih osjećanja, potrebno ga je njegovati, kako bi se ispravno razvijao i postigao svoje savršenstvo.

Islam je ustanovio stubove svoga vjerskog i duhovnog odgoja mladih na temelju razvoja vjerskih osjećanja i oživljavanja iskonske ljudske potrebe za vjerom, a njegova osnova je prvenstveno vjera u Boga. U Časnom Kur’anu i islamskim predajama vjera u Boga je predstavljena kao temelj sreće i spasa čovječanstva i ovo pitanje je spomenuto u stotinama kur’anskih ajeta i hadisa.

Islam adolescentima vjeru u Boga ne nameće slijepo i nesvjesno, nego ih potiče da ovo pitanje prvo stave pred sud razumu i da proučavanjem Božijih znakova i ajeta dođu do spoznaje postojanja Boga te bespogovornim sudom uma povjeruju u Njegovo Sveto Biće.

Drugim riječima, adolescent u svom odnosu prema Bogu prolazi kroz različite stepene da bi konačno stigao do stepena vjerovanja, koji je, međutim, tek početak vjerskog odgoja.

  1. Iskonska spoznaja koja prirodno postoji u svakom čovjeku od njegova djetinjstva.
  2. Naglo buđenje vjerskih osjećanja koje se javlja od dvanaeste godine. Ova osjećanja potiču mlade da obrate pažnju na svoju iskonsku spoznaju i da se posvete izučavanju i istraživanju.
  3. Razumsko istraživanje i uviđanje Božijih znakova.
  4. Vjera u Boga i osjećaj ljubavi prema Njegovom Svetom Biću.

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Mladi, razum i osjećanja, svezak 1, Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 251-252., preveo s perzijskog: Nihad Čamdžić