One God – Bog je jedan
One God – Bog je jedan

One God – Bog je jedan

Izvođači: Zain Bhikha & Khalil Ismail


Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (Kur'an, El-Ihlas:1-4.)