Oživljavanje iskonske prirode
Oživljavanje iskonske prirode

Oživljavanje iskonske prirode


Vjera u Boga zapravo je oživljavanje iskonske Božije prirode. Vjerovanje u Boga jamči provođenje naloga moralne savjesti i pohvalnih ljudskih osobina. Vjerovanje je najbolje pribježište čovjeka i najveći činilac sigurnosti i spokoja duše. U najkraćem, vjerovanje je osnovni i temeljni stub ljudske sreće. Uostalom, prvi poziv Božijih poslanika upućen čovjeku bio je poziv u vjeru.

Dobar odgajatelj koji zna svoje dužnosti jeste onaj koji dijete u najranijem dobu usmjeri prema Uzvišenom Bogu i koji jednostavnim, djetetu razumljivim jezikom, pruža poduku iz vjere. Potrebno je da učitelj srčano slijedi časni Kur'an, da djetetu odmah počne kazivati o neograničenoj Božijoj milosti, da u njemu na samom početku posije sjeme nade u srce te da mu objasni da je nemanje nade u Božiju milost veliki grijeh.

Dijete treba od početka shvatiti da pri sučeljavanju sa teškim događajima ne smije biti beznadežno jer Uzvišeni može sve čvorove razvezati i sve poteškoće riješiti. Ako to želimo od Njega i pružimo Mu svoju otvorenu ruku, On će nam pomoći.

Učitelj treba objasniti djetetu da je najveća dužnost svakog čovjeka sticanje Božijeg zadovoljstva i da se to postiže slijeđenjem i slušanjem Njegovih zapovijedi prenesenih preko Njegova časnog Poslanika. Učitelj će mu objasniti da naš Gospodar voli istinoljubivost i poštenje, a da griješenje i neistinitost izazivaju Božiju srdžbu.

Potrebno je da učitelj još u najranijem dobu dijete potakne na odgovornost prema Uzvišenom Bogu te da ga nauči njegovim dužnostima prema Bogu. Jednostavnije rečeno, treba mu pojasniti: “Uzvišeni tebe vidi u svim stanjima, svjestan je tvojih dobrih i loših postupaka i Njemu ništa od tebe nije skriveno. Za tvoje dobre postupke On će te nagraditi, a za loše će te kazniti.”

Roditelji koji ožive iskonsku vjerničku prirodu svoga djeteta i od početka ga usmjere ka obožavanju Boga, time će djetetu utrti čistu stazu sreće a, s druge strane, bit će ubrojani među one koji su svoje dužnosti prema njemu na valjan način ispunili.

 

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, nasljeđe i odgoj, svezak 1., Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 294-295.