Pamćenje
Pamćenje

Pamćenje

Vrijednost pamćenja

Imam Sadik, mir neka je na njega, u Mufaddalovoj predaji kaže:

„Da li si razmišljao kakvo bi bilo stanje čovjeka kada od svojih osobina ne bi imao pamćenje?! Koliko bi se samo poremećaja pojavilo u njegovim poslovima, životu i iskustvu ako ne bi pamtio šta je u njegovu korist, a šta na njegovu štetu, šta je uzeo, a šta dao, šta je vidio, a šta čuo. Ne bi znao naći put koji je nebrojeno puta prošao. Ne bi pamtio nikakvo znanje čak i kad bi se cijeli život podučavao, niti bi stekao iman, niti bi se koristio iskustvima, niti bi mogao izvući i najmanju pouku iz prošlosti. U zbilji, on bi tad iz korijena bio izuzet iz  čovječnosti.” (El-Bihar, 3/80)

Pamćenje u djetinjstvu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Primjer onoga koji se podučava u djetinjstvu je poput slike uklesane u kamenu, a primjer onoga koji se podučava u starosti je poput onoga koji piše po vodi.“ (Kenzul-‘ummal, 29336)

Šta uvećava pamćenje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Tri stvari otklanjaju zaborav, a potiču pamćenje: učenje Kur'ana, pranje zuba (misvakom) i post.” (El-Bihar, 62/266/39)

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, sažetak zbirke hadisa, (preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović), Fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo, 2007, str. 158.