Polaganje računa za namaz
Polaganje računa za namaz

Polaganje računa za namaz

Hurejs ibn Kabisa prenosi: „Kada sam doputovao u Medinu, zamolio sam Allaha, dž.š., riječima: ‘Gospodaru moj, uputi me na dobrog sagovornika.’ Desilo se da sam sjeo do Ebu Hurejre, r.a., te sam mu se obratio: ‘Zamolio sam Uzvišenog Allaha da me uputi na dobrog sagovornika pa me obavijesti o nečemu što si čuo od Božijeg Poslanika, s.a.v.s. Možda Allah dā da se okoristim time.’ Ebu Hurejre, r.a., potom reče: ‘Čuo sam Božijeg Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Prva stvar za koju će rob polagati račun jeste namaz. Ako on bude ispravan, uspio je i spasio se, a ako ne bude ispravan, propao je.'“

Hemmam kaže da ne zna jesu li sljedeće riječi Katadine ili je to dio hadisa: „Ako bude nedostajalo farz-namaza, reći će se: ‘Pogledajte ima li Moj rob nešto od dobrovoljnih namaza.’ Tada će se ono što nedostaje od farzova dopuniti nafilama. Zatim će ostala njegova djela biti tretirana na isti način.“ Ebu el-Avvam se ne slaže sa Hemmamom.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: Prva stvar za koju će rob polagati račun na Sudnjem danu jeste njegov namaz, pa ako bude potpun bit će upisan potpunim. A ako od namaza bude nedostajalo nešto, reći će se: „Pogledajte ima li dobrovoljnog namaza da se njime upotpuni ono što je propustio od farza.“ Zatim će sva ostala djela biti isto tretirana.

 

Izvor: Ebu Abdurrahman en-Nesai, Sunen, knjiga 1, prijevod: hfz. Dževad Haverić, Medžlis IZ Sanski Most, Sanski Most, 2005, str. 391-393.