Greeting – Pozdrav
Greeting – Pozdrav

Greeting – Pozdrav

Ako nismo znali osnovne pozdrave na engleskom jeziku, naučimo ih! Ako jesmo, ponovimo ih!