Popravljanje i nadzor u svjetlu naređivanja dobra i  odvraćanja od zla
Popravljanje i nadzor u svjetlu naređivanja dobra i odvraćanja od zla

Popravljanje i nadzor u svjetlu naređivanja dobra i odvraćanja od zla

Naređivanje dobra i odvraćanje od zla predstavlja jedan opći i opsežni program za međusobno ispravljanje i nadzor braće vjernika, a to je i jedan od puteva komunikacije čestitih ljudi sa ostalim članovima ljudske zajednice, kako bi svi zajedno išli stazom upute i sreće i kako bi se spasili pada i propasti.

Čestiti ljudi se nikada nakon pobjede nad neprijateljima poput tlačitelja ne odaju uživanju i ne zabavljaju umišljenošću i opijenošću.
Oni pobjede i uspjehe smatraju sredstvom za izvršavanje Božijih propisa i prilikom da šire dobro.

Uzvišeni Bog, kada govori o borcima muslimanima, kaže sljedeće:
“One koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i zekat udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – A Alahu se na kraju sve vraća.”
Iz ovog časnog ajeta proizlazi da naređivanje dobra, a odvraćanje od zla – pored toga što predstavlja obavezu svakog muslimana – također predstavlja obavezu i samog Sistema vlasti.

U islamskom društvu potrebno je da jedna skupina “nadzire” ispravnost izvršavanja društvenih poslova i da se na razini društva bori protiv pokvarenosti i nemorala pojedinaca.
Osnivanje “skupina za nadzor” i uspostavljanje jedne “organizacije” za okončavanje razvrata u društvu svrstava se u poslove islamske vlasti, a da bi se osnovala ova skupina, neophodno je da se u odgovarajućem broju muslimani pokrenu I da sarađuju, kao što kaže Uzvišeni Bog:
“I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.”

Prethodni ajet ukazuje da su u onom društvu u kojem je rašireno naređivanje dobra – sigurnost, blagostanje, uspjeh i pobjeda vidljivi i očiti, a da su bratske veze i društveni odnosi u takvom društvu veoma jaki i postojani.

Međutim, u društvu u kojem se ne vrši praksa naređivanje dobra, opačina i razvrat zahvataju sve stubove društvenog sistema, među članovima društva se javljaju razdor i sukobi, a unutar institucija i poslovnih centara u kojima se vrše određene aktivnosti slabosti i greške se povećavaju te loši učinci napuštanja naređivanja dobra i odvraćanja od zla zahvataju sve članove društva, kako na Ovom tako i na Onom svijetu.

I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli – njih čeka patnja velika.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.