Posebne blagodati od učenja sure Al-Ihlas
Posebne blagodati od učenja sure Al-Ihlas

Posebne blagodati od učenja sure Al-Ihlas


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Reci: “On je Allah – Jedan! (1) Allah je utočište svakom! (2) Nije rodio i rođen nije, (3) i niko Mu ravan nije!”(4)[1]

Kur'ansko poglavlje Al-Ihlas (Iskrenost) objavljeno je u Mekki. U njegova četri ajeta sadržana je suština islamskog poimanja Boga.

Kao povod njegove objave imam Ahmed navodi događaj kada su idolopoklonici tražili od Muhammeda, s.a.v.s., da im navede rodoslovlje svoga Gospodara. Tada, kao odgovor na taj bezuman zahtjev, objavljeni su gore navedeni ajeti.[2]

Et-Taberani od Ebu Hurejre, r.a., prenosi Poslanikove, s.a.v.s., riječi:

Svaka stvar ima svoje rodoslovlje, a Allahovo rodoslovlje je “On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom!“[3]

Allah je, doista, utočište svakom, jer svako stvorenje, u stanju sopstvene bespomoćnosti, pomoć traži od Njega. Kada čovjek ostane sam, nemoćan da pomogne sebi i uskraćen pomoći drugih, tada i onaj koji vjeruje i onaj koji ne vjeruje svoje pribježište traži u Njemu, Gospodaru svega.

O vrijednosti ovog poglavlja Božiji Poslanik, s.a.v.s, rekao je:

Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, ono je ravno trećini Kur'ana. (Buhari, Ebu Davud)[4]

A čovjeku koji je zavolio ovo kur'ansko poglavlje u toj mjeri da ga je praktikovao učiti na svakom rekatu, prije nego što bi proučio neko drugo poglavlje iz Kur'ana, Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

Tvoja ljubav prema njemu uvest će te u džennet. (Buhari, Tirmizi)[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.s., preporučivao je učenje ovog poglavlja u svrhu liječenja, kako tjelesnog tako i duševnog, pa je tim povodom izjavio:

Tražite lijeka „Fatihom“ i „Ihlasom“, kojima je Allah sebe pohvalio, prije nego su Ga pohvalila i upoznala Njegova stvorenja.[6]

Učenje ovih poglavlja osim što će Allahovom voljom donijeti onome ko ih uči željeno ozdravljenje, ujedno će otkloniti od njega siromaštvo i biti uzrokom povećanja kućnog dobra.

Ko dođe kući i prouči Fatihu i Ihlas, Uzvišeni Allah će otkloniti siromaštvo od njega i uvećat će dobra njegove kuće, tako da će dospjeti i komšijama.[7]

Od hazreti Alije, r.a., prenose se sljedeće Poslanikove, s.a.v.s., riječi:

Ko odluči putovati neka prihvati obadva dovratka kuće i neka jedanaest puta prouči suru Ihlas, pa će to biti čuvar sve do njegovog povratka. (Ibn En-Nedždžar)[8]

Džennet, priželjkivano konačno prebivalište svih nas, svoje kapije otvara onome ko bude slijedio sljedeći hadis:

Ko hoće spavati, pa legne na svoju desnu stranu, a potom, 100 puta prouči suru Ihlas, na Sudnjem danu Allah, dž.š., će mu reći: „Robe moj! Uđi u džennet svojom desnom stranom!“ (Tirmizi)[9]

Navedimo još jedan običaj koji je Poslanik, s.a.v.s., praktikovao prije spavanja:

Kad bi lijegao navečer u postelju, skupljao je dlanove, u njih puhnuo i proučio sure Ihlas, Felek i Nas, a zatim dlanovima potrao što bi mogao od tijela, počevši od glave i lica pa naniže niz tijelo. Ponovio bi to tri puta.[10]

Ovo je činio i u prilikama kada je bio bolestan, a i drugima je preporučivao da to čine.

Iz svega navedenog jasno je kolike blagodati leže u učenju ove kratke, ali vrijedne i značajne sure. Većina muslimana, kako oni koji praktikuju vjerske propise, tako i oni koji to ne čine, znaju ovu suru napamet. Stoga, svima njima neizmjerne riznice blagodati stoje na dohvat ruke, a dovoljno je učiniti samo malo napora, uložiti samo malo truda.

  • Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002, 1582 str., prevod s arapskog: grupa prevodilaca
  •  Izbor Poslanikovih hadisa, Starješinstvo islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1985, 449 str., odabrao i preveo s arapskog: Jakub Memić
  • Korkut, Besim, Kur'an časni, prevod na bosanski jezik, http://majkaidijete.ba
  • Mujkanović, Zahid, Velika zbirka dova sa uputstvima za obavljanje islamskih propisa, treće dopunjeno izdanje, Sarajevo, 2005, 530 str.

 

Priredila: hfz.  Aida Kadrija

[1] Besim Korkut, Kur'an časni, prevod na bosanski jezik, http://majkaidijete.ba

[2] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za  pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002, str. 1545, prevod s arapskog: grupa prevodilaca

[3] Isto

[4] Isto

[5] Isto

[6] Izbor Poslanikovih hadisa, Starješinstvo islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1985, str. 85, hadis 367, odabrao i preveo s arapskog: Jakub Memić

[7] Zahid Mujkanović, Velika zbirka dova sa uputstvima za obavljanje islamskih propisa, treće dopunjeno izdanje, Sarajevo, 2005, str. 82.

[8] Isto, str. 83.

[9] Isto, str. 82.

[10] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir…, str. 1545.