Posjed dat u emanet
Posjed dat u emanet

Posjed dat u emanet

Bio jednom jedan vladar koji je dvojici svojih podanika na čuvanje i u emanet povjerio po jednu prostranu njivu. U toj njivi se nalazilo sve što je potrebno: sva mehanizacija, alati, oruđe, oružje za odbranu, sve do domaćih životinja poput konja, ovaca, koza i ostalih.

Desilo se da je tada bilo vrijeme žestokog rata. Zbog neprestanih sukoba  i stalnih razaranja sve je bilo izloženo promjeni ili propasti, i ništa nije ostajalo kao što je bilo. Nakon nekog vremena vladar je toj dvojici poslao svog izaslanika.

U ruke mu je dao da im odnese nalog u kojem su bile napisane njegove naredbe. U tom nalogu je stajalo sljedeće:

„Prodajte mi to što sam vam povjerio u emanet, zajedno sa svim što se nalazi u njemu. Ja ću ga sačuvati za vas, da ne ode u prah i pepeo u ovom pogubnom vremenu. Ponovo ću vam ga vratiti u još boljem stanju, čim rat prođe. U suprotnom, sve će vam propasti i biti uništeno. Kao što vidite, ratno je vrijeme i vi ne možete to sami sačuvati. Ja ću to vaše imanje čuvati i brinuti o njemu sve dok se rat ne završi, a potom ću vam sve vratiti još u ljepšem obliku i sa svim prihodima i urodima. Svakako sam ja pravi vlasnik svega što posjedujete. Vama sam sve to dao u emanet samo na korištenje.

Pa ipak, ukoliko mi prodate ono što je ionako moje, zauzvrat ću vam isplatit veoma visoku cijenu. Uz to mašine i alati koje su na tom posjedu vi ne možete koristiti u ovoj situaciji. Ako meni prodate, bit će sada upotrebljene kod mene na najljepši način, a vama ću povratiti sav prihod i urod. Osim toga, vi ste slabi i siromašni te ne možete snositi troškove i ne posjedujete sve što je potrebno za rad fabrike i mehanizacije. Ja ću, umjesto vas, osigurati sve troškove, a sva će dobit biti vraćena vama. Ukoliko,dakle, meni prodate, ponovo ću vama sve vratiti.

Kada se rat završi, ostat će kod vas sve dok ne odete u drugu, još ljepšu zemlju. Ukoliko ne prodate meni, nećete biti u stanju sačuvati emanet koji sam vam dao. Na kraju ćete sve što imate neminovno izgubiti. Posebno ćete biti uskraćeni za onu visoku cijenu, koju biste dobili da ste mi to prodali. Pored toga, sami ćete snositi sve troškove i muku da to sačuvate. Toliki teret nemožete podnijeti. I što je najbitnije, snosit ćete posljedice pronevjere emaneta! Jer to što niste prodali vlasništvo njegovom pravom vlasniku znači da ste nepravedno položili pravo na to.

Onaj ko mi amanet proda biće moj lični vojnik. Nastupat će u moje ime, umjesto da postane obični zarobljenik i ratni plijen. U suprotnom, znači da ste moje vlasništvo koristili mimo moga odobrenja.“

Dva su čovjeka pažljivo slušala ove lijepe riječi i časni carski nalog. Pametni i razboriti od njih dvojice reče:

„Sa zadovoljstvom! Vrlo rado ću caru prodati ovo imanje koje mi je dao u emanet. I još ću mu biti zahvalan.“

Drugi, opet, koji se nije dozvao pameti i koji se suviše uzdao u sebe, umislio je da je to imanje potpuno njegovo, pa reče:

„Nipošto! Ko je taj vladar? Ne priznajem ga! Neću prodati nikome svoje vlasništvo, niti poremetiti svoje uživanje!“

Prvi je čovjek prodajom posjeda istinskom vlasniku puno dobio. Došao je još i na položaj da su mu svi pozavidjeli. Stekao je padšahovo zadovoljstvo, pa kada se završio rat, on ga je udostojio da živi u prelijepom dvoru. Uživao je u njegovoj naklonosti i dobročinstvu.

A čovjek koji, zbog svoje glupe tvrdoglavosti, nije prodao svoj posjed, nije uspio ostvariti nikakvu korist i još je podnosio teške gubitke. Izgubio je sve što je imao i pao u tešku tugu, pa je još i bio kažnjen zbog krivice pronevjere emaneta. Svi koji su ga vidjeli u ovom stanju rekli su:

„On to zaslužuje!“

Sada, sve ovo iz priče primjenimo na naš život. Onaj vladar u priči je Allah, dž.š., Vladar ovog beskonačnog kosmosa. On je naš Gospodar i Stvoritelj. Ono imanje i mehanizacija, alati i sprave jesu sve što posjedujemo, sva osjetila, vanjska i unutarnja. A onaj časni izaslanik je naš poslanik Muhammed, s.a.v.s. Razgovjetni vladarski nalog jeste Kur'an-i kerim. Nemirno poprište i razorni rat je ovaj dunjaluk. U njemu nema ni mira ni stabilnosti, stalno se sve mijenja i kvari, a na njegovo mjesto dolazi nešto drugo. Ona trgovina kojom se ostvaruje veliki dobitak, znači da sve ono što nam je Allah, dž.š., podario – naše tijelo, sve naše organe, čula, ukratko sve što imamo, dato nam je u emanet i trebamo ga koristiti na način kako nam Allah, dž.š., naređuje. Ako tako postupimo, ostvarit ćemo ovih pet dobiti i koristi:

– prolazna imovina postaje trajna;

– iznos cijene je Džennet;

– do hiljadu puta poraste vrijednost svega što imamo;

– ako se obratimo Allahu, dž.š., zbog nepodnošljivog životnog tereta, spasit ćemo se;

– naša dobra djela i ibadeti pretvaraju se u ugodne i ukusne džennetske plodove, kojima ćemo biti posluženi kada nam oni budu najpotrebniji. 

 

(Prema knjizi Saida Nursija Kratke riječi prepričala Amina Škrijelj, 12 godina)