Poslanikova časna imena
Poslanikova časna imena

Poslanikova časna imena

Autor: hfz. K. M.


Ibn Babavejh je zabilježio predaju u kojoj Džabir ibn Abdullah prenosi riječi poslanika Muhammeda, Allahovi blagoslovi neka su sa njim i njegovom časnom porodicom:

„Od svih ljudi najsličniji sam Ademu i Ibrahimu, a.s., kako svojim izgledom tako i karakterom. Svemoćni Allah dodijelio mi je deset imena, pokazujući Svoju veličinu i moć, a opisujući moje vrline. Preko svakog poslanika prenio je moje pozdrave njihovim zajednicama. On me je mnogostruko spomenuo u Tevratu i Indžilu. On me je podučio Svojoj riječi.

On me je uzdigao na nebesa i dodijelio mi imena kao udio Njegovih imena. Jedno od Njegovih imena je Mahmud, pa mi je podario ime Muhammed. On me je u Tevratu nazvao Ahid, obzirom da je On spasio moje sljedbenike od vatre zbog njihovog obožavanja Jednog Boga. U Zeburu sam pomenut kao Mahi, jer će Allah preko mene uništiti obožavanje idola u svijetu.

U Kur'anu mi je dodijelio ime Muhammed, jer će me na Sudnjem danu sve zajednice drugih poslanika hvaliti i niko bez mog dopuštenja neće moći posredovati. Zvat će me Hašir (onaj koji okuplja), jer je za moju zajednicu određeno posljednje vrijeme, pred nastupanje Sudnjeg dana. Tada ću biti nazvan i imenom Muvakif, jer ću ja zaustaviti ljude na Sudnjem danu radi polaganja računa pred Bogom. Allah mi je podario i ime Akib (koji je na samom kraju), jer sam stigao nakon svih poslanika i nijedan poslanik neće doći poslije mene.

Ja sam poslanik milosti, poslanik pokajanja. Gospodar moj mi je ukazao milost rekavši mi: ‘Svaki poslanik je poslan jednom narodu, a ti si poslan svim ljudima svijeta i bit ćeš podržan strahopoštovanjem u srcima protivnika. To nije bio slučaj sa drugim poslanicima. Ratni plijen poricatelja je tebi dopušten, a njima nije bio. Od njih se tražilo da spale sve što bi zadobili od nevjernika kao ratni plijen.

Tebi i tvojim sljedbenicima data je jedna od džennetskih riznica, a to je sura Fatiha i posljednji ajeti sure Bekare.

Mi smo tebi i tvojim sljedbenicima dopustili da čine sedždu na bilo kojem dijelu Zemlje, nasuprot drugim zajednicama ranijih poslanika kojima je bilo dopušteno da sedždu čine isključivo u bogomoljama. Prašinu smo vam učinili pročišćavajućom materijom.

Darovali smo tebi i tvojoj zajednici uzvišenu kelimu – Nema Boga osim Allaha, Muhammed je Njegov poslanik. Time sam Ja uz sjećanje na Mene pridružio i sjećanje na tebe. Tako kadgod se tvoji sljedbenici sjećaju Mene vjerujući u Moju Jedinost, oni se sjećaju i tebe sa vjerom u tvoje poslanstvo. Stoga, Muhammede, čestitam i tebi i sljedbenicima tvojim.'“

Prema drugoj pouzdanoj predaji navodi se slučaj grupe Jevreja koji su posjetili Allahovog Poslanika i pitali ga o njegovim imenima: Ahmed, Muhammed, Ebu-l-Kasim, Bešir, Nezir i Dāī. Poslanik im je odgovorio: „Dato mi je ime Muhammed, jer sam hvaljen na Zemlji. Ahmed, zato što sam hvaljen na nebesima. Nazvan sam Ebu-l-Kasimom, jer će Allah na Sudnjem danu preko mene podijeliti stanovnike Dženneta i Džehennema. Tako da će onaj koji poriče moje poslanstvo bilo sada, ili u budućnosti biti bačen u Vatru, dok će onaj koji vjeruje u moje poslanstvo biti primljen u Džennet. Ja sam nazvan Dāī, obzirom da pozivam ljude u vjeru moga i njihovog Gospodara. Ja sam nazvan Nezir, jer opominjem Vatrom sve one koji prkose Božijim naredbama. Također, moje ime je i Bešir, jer ja donosim radosne vijesti o Džennetu svima onima koji su Bogu pokorni.“

Prenosi se u pouzdanoj predaji od imama Bakira, mir s njim, da Poslanik ima deset imena. Pet ih je navedeno u Kur'anu, dok su ostala spomenuta izvan njega. Imena koja su navedena u Kur'anu su: Muhammed, Ahmed, Abdullah, Ja'sin i Nun. Imena koja se ne nalaze u Kur'anu su: Fatih, Hatem, Kafi, Mukafi i Hašir.

Ibn Babevejh prenosi i predaju u kojoj imam Bakir, mir s njim, kaže da je Poslanik, s.a.v.a., u Ibrahimovim suhufima (svetim skriptama) spomenut kao Ahi.

Vjerski učenjaci su pronašli četiri stotine Poslanikovih imena u Kur'anu. Pored već pomenutih imena najznačajnija su sljedeća: Šahid (onaj koji je nazočan), Šehid (svjedok), Mubeššir (onaj koji daje radosne vijesti), Bešir (donosilac dobrih vijesti), Nezir (onaj koji upozorava na kazne), Dāī (onaj koji poziva u Allahovu vjeru), Siradžun-munir (svjetiljka), Rahmetun li-l-alemin (milost svjetovima), Resulullah (Allahov poslanik), Hatemu-l-enbija (pečat poslanika), Ummijj (onaj koji nema potrebu za ljudskim učiteljima i koga niko ne podučava), Nur (svjetlo), Ni'met (blagodat), Reuf (ljubazni), Rahim (samilosni), Munzir (koji upozorava na opasnost), Muzekkir (onaj koji podsjeća), Šems (sunce), Nedžm (zvijezda), Ha Mim (tajanstvena slova Kur'ana, ne prevode se), Sema (nebesa), Tin (smokva)…

Neka su vječni Allahovi blagoslovi na najboljeg među svim Njegovim stvorenjima, Muhammeda i njegovu čistu porodicu! Bože, uvećaj nam našu ljubav i odanost prema islamu kroz ljubav i odanost prema našem Poslaniku!

Izvor: Muhammad Baqir Majlisi, Hayat Al-Qulub, Al-Islam.org, pdf.