Poticanje na samilost
Poticanje na samilost

Poticanje na samilost

Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.[1]

A uz to da su od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju; oni će biti sretnici![2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Milostivi, Uzvišeni i Hvaljeni je milostiv prema samilosnim ljudima. Budite samilosni prema onima na Zemlji da bi prema vama bili samilosni oni na Nebu.“[3]

„Džehennemlija će dozivati: ‘O Premilostivi! O Dobročinitelju! Spasi me Džehennema!’ Allah će zapovijediti meleku i on će ga izbaviti iz Džehennema. Stat će pred Allaha, dž.š., i On će ga upitati: ‘Da li si se ti smilovao vrapcu?'“[4]

„Budi samilostan spram drage osobe koja je ponižena, spram imućnog koji je postao siromašan, učenjaka koji je nastradao u vremenu neznalica.“[5]

„Smiluj se skromnim siromasima.“[6]

Imam Ali, mir neka je nj, je rekao:

„Budi samilostan da bi prema tebi bili samilosni.“[7]

„Čudim se onome ko se nada samilosti od nadređenog, a nije samilostan potčinjenom.“[8]

„Budi samilostan sa djecom iz svoje porodice, a poštuj starije.“[9]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 1, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 253.[1] El-Feth, 29.

[2] El-Beled, 17-18.

[3] Kenzul-‘ummal, 5969.

[4] Isto, 5992.

[5] El-Bihar, 74/405/2.

[6] Kenzul-‘ummal, 5983.

[7] Emalis-Saduk, 174/9.

[8] Gurerul-hikem, 6255.

[9] Emalil-Mufid, 222/1.