Potraži Voljenog
Potraži Voljenog

Potraži Voljenog

Potraži Voljenog negdje u svojoj duši,

Njegova tajna ondje će da ti se pokaže.

(Mevlana, Divani-Šems)