Pravila ponašanja sljedbenika prema vođama
Pravila ponašanja sljedbenika prema vođama

Pravila ponašanja sljedbenika prema vođama

Pridržavajući se pravila lijepog ponašanja u odnosu na Poslanika, s.a.v.a., i predvodnike, čestiti ljudi pokazuju čistotu srca spremnog da prihvati bogobojaznost i iskazuju spremnost za pokornost i poslušnost predvodnicima islamskog društva.

Također, poštivanjem kodeksa lijepog ponašanja u odnosu na profesore i učitelje pokazuju pripravnost za usvajanje što više znanja i vrlina, a poštivanjem pravila lijepog ponašanja u odnosu na roditelje i ostale obznanjuju svoju zahvalnost za njihovo zalaganje i trud i time potvrđuju svoju ljudsku ličnost.

Treba znati da iako poštivanje i pridržavanje pravila lijepog ponašanja u odnosu na sve ljude priprema teren za razvoj i napredak na Ovom svijetu i dobijanje Božije nagrade na Budućem, poštivanje pravila ponašanja pred Poslanikom, s.a.v.a., i vođama islamskog društva ima poseban značaj.
Tako izbjegavanje žurbe s govorom prije njihovog govora i donošenja odluka, kao i izbjegavanje žurbe prilikom iznošenja mišljenja i zauzimanja stavova stvara uvjete da se koristi živototvornim riječima Božijeg poslanika, s.a.v.a., i omogućava korištenje plodnim uputama islamskih vođa.

Pored toga, na ovaj način ugled islamskog vodstva i čast islamske vlasti bivaju svima objelodanjeni, kako prijatelja tako i neprijatelja. S druge strane, nepoštivanje Poslanika, s.a.v.a., i uznemiravanje predvodnika islamskog društva ukazuje na neznanje i oholost nevaljalih ljudi, a za posljedicu ima neuređenost poslova na Ovom svijetu I upropaštavanje nagrade za djela na Onom svijetu.

U vezi s tim Uzvišeni Allah kaže:
“O vjernici, ne žurite ispred Allaha i Poslanika Njegova, I bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite.”

Čestiti ljudi, zahvaljujući posebnom poštovanju koje iskazuju prema Božijem poslaniku, zajedno sa Božijim melecima uglas donose salavat na Poslanika i njegovu časnu porodicu te na taj način iskazuju svoju povezanost i privrženost tom svetom biću, o čemu časni Kur’an kaže:
“Allah i meleci Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i potpuno se pokorite njegovoj naredbi!”

Za razliku od njih, nevaljali ljudi nepokornošću, činjenjem grijeha i nevjerovanjem uznemiravaju Božijeg poslanika, s.a.v.a., i zato im biva uskraćena posebna Božija milost i uputa na Ovom svijetu, a na Budućem će biti daleko od Božije milosti, kao što se poručuje u Kur’anu:
“One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali Allah će i na Ovom i na Onom svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.