Proljeće u školi
Proljeće u školi

Proljeće u školi

Kad se ljeto sprema

na daleke pute,

kad listovi počnu

da venu i žute,

kad na kraju ljeta

škola nam procvjeta.

 

Čim se vrate đaci,

pa stignu prvaci,

radost i graja

kroz školu poteče –

eto tad počinje

u školi proljeće.

Fikreta Kenović-Salihović