Prsti na ruci
Prsti na ruci

Prsti na ruci

 

Prvi prst je palac,

pravi radoznalac.

 

Drugi pravo kaže

i nikada ne laže.

 

Srednji prst je treći,

on je ponajveći.

 

Četvrti do mali

prstenom se hvali.

 

A peti je najmanji,

najtanji i najslabiji.