Rod
Rod

Rod

Arapski jezik razlikuje samo dva roda – muški i ženski. Arapski jezik ne poznaje srednji rod koji postoji u našem jeziku.

Imenice muškog roda nemaju posebnog morfološkog pokazatelja, odnosno takve imenice nemaju tipične završetke i sufikse kao što je to slučaj sa imenicama ženskog roda.

Imenice ženskog roda završavaju se na tri tipična sufiksa:

a)        ۃ  ili   

        Primjer: stol –  طاولة ;    profesorica  – أستاذة

        Naravno, imenice koje označavaju čisto muška svojstva, tretiraju se kao imenice muškog 

        roda iako imaju karakterističan ženski sufiks, npr. halifa – خلیفة                                            

b)   (dugo ā)    ﺁ    ili  ی 

        Primjer: sjećanje  ﺫﻜﺭﻯ ; (ovaj) svijet – دنیآ

c)   ﺁﺀ 

        Primjer: pustinja – ﺼﺤﺭﺁﺀ

Ženskog roda su i neke imenice koje nemaju karakteristične sufikse. To su:

–  imenice koje označavaju geografske pojmove, npr. Kanada – كندا

–  imenice koje označavaju dvostruke dijelove tijela, npr. ruka – ید

–  grupa imenica koje se tretiraju kao imenice ženskog roda (iako nemaju karakterističnog ženskog nastavka), npr. sunce – شمس

U arapskom jeziku postoje i dvorodne imenice, imenice koje se mogu tretirati i kao imenice muškog i kao imenice ženskog roda. To su:

–  zbirne imenice čiji se pojedinačni oblici prave dodavanjem karakterističnog nastavka za ženski rod (ۃ), npr. golubovi-  حمام ; golub – حمامة

–  nazivi slova, npr. elif – ﺍﻷﻟﻒ