Sav svijet je tebi dom
Sav svijet je tebi dom

Sav svijet je tebi dom

I kiša i vjetar i snijeg
i bura i munja i grom,
sve ti se čini lijepo
kad znaš da imaš svoj dom.

Pod strehom cvrkuću ptice.
Na krovu glasa se roda.
A dimnjak odbija dim
u oko plavoga svoda.

U prozoru mama sjedi.
U peći vatra guče.
A vani mećava briše,
o vrata udara, tuče…

O svijet je mio i drag
gledan u svjetlu tom,
i kad prekoračiš prag,
sav svijet je tebi dom.

Enes Kišević