Savjet  isposnika
Savjet isposnika

Savjet isposnika

Jednoga izrazito toploga ljeta u Medini, gdje je sunce najjačom snagom svoga svjetla osvjetljavalo i žarilo, jedan je pobožni čovjek prolazio periferijom vrtova Medine. Taj čovjek je, već određeno vrijeme, radi ibadeta zapostavio sve ovosvjetske poslove. Posvećenost ibadetu, u tolikoj mjeri, učinila ga je oholim, te se zbog toga počeo baviti savjetovanjem drugih.

Dok je išao i pri tom trpio nepodnošljivu toplotu, pogled mu je zastao na jednom naizgled napaćenom čovjeku, čija je vanjština odavala  njegovu nemoć. Izmoreni čovjek je uz pomoć svoja dva prijatelja radio u bašti. Kada je isposnik saznao da je čovjek koji radi na polju bolestan, zapitao se: “Ko je ovaj čovjek koji na ovako sunčanom danu i u stanju bolesti sebe daje kako bi zaradio i priskrbio za ovaj svijet?“ Kada se malo približio, prepoznao je tog čovjeka ‒ to je bio imam Bakir, mir neka je s njim. Isposnik se potom opet zapita: „Zašto ovako dostojanstven čovjek za sebe priskrbljuje ovosvjetska dobra? Potrebno je da ga malo posavjetujem.“ On se približi imamu i nazva mu selam. Umoran i oznojen imam odgovori mu na selam.

Čovjek isposnik reče: “Da li je dolično da tako častan čovjek kao što ste vi, i to na ovakvoj vrućini, potrebuje za ovim svijetom? A uostalom, čini se da ste se i razboljeli. Ako vas, ne daj Bože, u ovakvom stanju zadesi smrt, šta bi onda bilo?“

Imam Muhamed Bakir, mir neka je s njim, je sa velikim strpljenjem saslušao govor isposnika. Nakon toga je sklonio svoje ruke sa prijateljevih ramena i naslonio se na nastrešnicu zida, pa rekao: “Ako me smrt zadesi u ovom trenutku, umrijet ću u stanju ibadeta, jer sam rad je ibadet.“

Sa osmijehom nastavi dalje: “Nije ibadet samo klanjanje i činjenje dove. Ako ja ne budem radio i ne budem priskrbljivao za sebe, bit ću primoran da pružim ruke i tražim od drugih.“

Imam je uzeo za ruke svoje prijatelje, lagahnim korakom prošao pored isposnika i nastavio svoj posao u bašti. Isposnik je potom dugo razmišljao i zaključio: “Ja sam umislio da trebam druge savjetovati, ali sam, ustvari, bio u zabludi jer i sam potrebujem savjetovanje.“

 

Sa perzijskog preveo: Senad Ćelović

Izvor: Tv  Sahar, Sijavesh Taliban, Poučne priče