Savjetovanje
Savjetovanje

Savjetovanje

Hadis

Temim Darija veli da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Vjera je savjetovanje.“

Mi mu rekosmo: „Kome, Božiji Poslaniče?“

Odgovori: „Bogu Uzvišenom, Njegovoj Knjizi, Njegovu Poslaniku, starješinama muslimana i ostalim muslimanima.“

Ovaj vjerodostojni hadis se nalazi u Muslimu.

Komentar

Savjetovanje Bogu znači: vjerovati da je jedan, da je svim savršenostima opisan, a čist od svih manjkavosti, pokoravati se Njegovim zapovjedima, a kloniti se Njegovih zabrana i nastojati da i drugi tako rade.

Pod savjetovanjem Božijoj Knjizi podrazumijeva se: vjerovati u nju, poštovati je, držati se njenih propisa, proučavati je i odbijati napadaje nevjernika na nju.

Pod savjetovanjem Božijem Poslaniku, s.a.v.s., podrazumijeva se: vjerovati u njega, držati za istinu sve što je pripovijedao, poštivati ga, voljeti ga, pokoravati se njegovim naredbama, oživljavati među svijetom njegove lijepe običaje, podučavati svijet njegovu sunnetu, njegove i Božije riječi pretpostaviti nad svim ostalim, voljeti koga on voli, mrziti koga on mrzi, voljeti njegovu porodicu i drugove itd.

Savjetovati starješinama muslimana znači: pomagati ih u istini, ukazivati im na pravi put, pokoravati im se u granicama Božijih zapovjedi, moliti Allaha za njih itd.

Savjet ostalim muslimanima sastojao bi se od sličnih stvari.

U savjet Bogu i Njegovoj Knjizi ubraja se nastojanje učenjaka na pobijanju protuislamskih ideja, iznošenje pogrešaka pojedinih ljudi ili pojedinih knjiga.

Muhammed ibnu Eslem Et-Tusi veli: “Ovaj je hadis četvrtina Islama.”

 

Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), sedmi hadis, Sarajevo, 1968, str. 14-15.