Šest elemenata koji će pomoći da učite brže i bolje
Šest elemenata koji će pomoći da učite brže i bolje

Šest elemenata koji će pomoći da učite brže i bolje

Postoje brojni razlozi zbog čega nešto učite brže i bolje i možete da se toga sjetite nakon dužeg vremenskog perioda. U nastavku saznajte kojih šest elemenata će vam pomoći da učite brže i bolje.

1. Posvećujete veliku pažnju procesu učenja. To znači da će svaka lekcija, poglavlje kome posvetite značajnu pažnju prilikom učenja, biti brže i lakše zapamćeni u odnosu da samo površno prelazite preko lekcije.

2. Ponavljate dovoljan broj puta lekciju koju ste prešli. Ponavljanje je majka učenja. Ako tokom učenja određenu informaciju ili lekciju ponovite nekoliko puta, prisjećanje na nju će biti znatno olakšano.

3. Naučene lekcije povezujte sa prethodnim činjenicama kojima ste ovladali. Svaka informacija koju tokom ponavljanja povezujete sa već postojećim znanjem ostaje duže urezana u memoriju.

4. Dobro organizujte informacije. Ovdje se misli da ako informacije i podatke koje prilikom učenja naučite, organizujete u određene kategorije i prema pravim kriterijumima, da će one biti bolje zapamćene od onih informacija koje uopšte nisu organizovane.

5. Koristite optimalne vremenske razmake između ponavljanja. Naime, postoje određeni vremenski razmaci u kojima treba određene informacije da ponovite, kako biste ih se mogli prisjetiti i nakon dužeg vremena.

6. Dobro izdvajate ključne riječi. Misli se na riječi ili fraze koje se razlikuju od ostatka teksta. Njihovom dobrom organizacijom, pravovremenim vađenjem u radnu svesku, brže ćete ih zapamtiti i duže sjećati. Ako ključne riječi obilježavate u tekstu, vrlo je je važno da ih učinite drugačijima – korištenjem markera ako čitate udžbenik ili podebljavanjem, iskošavanjem, podvlačenjem riječi (fontova) ako sjedite i čitate za računarom.

Izvor: skolski.ba