Široko shvatanje udjeljivanja i staranja o drugima
Široko shvatanje udjeljivanja i staranja o drugima

Široko shvatanje udjeljivanja i staranja o drugima

Pružanje pomoći siromašnim i podrška ljudima koji imaju potrebe predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva islamskog ekonomskog sistema, jer pored uklanjanja nepravde u društvu i smanjivanja klasnih razlika između bogatih i siromašnih stvara preduvjete za aktivno učešće potlačenih u nauci i izgradnji.

Za dostizanje ovog cilja u islamskoj kulturi predviđeni su opsežni programi, između kojih možemo navesti davanje obaveznog islamskog poreza poput zekata i humsa, podsticanja na udjeljivanje i materijalnu pomoć drugima u obliku sadake, oporučivanja udjeljivanja, ostavljanja vakufa, zatim stvaranja pretpostavki za zapošljavanje i sklapanje braka davanjem zajma u obliku “dobrovoljne pozajmice” (احلسنه رض ),davanjem određenog novca na raspolaganje te drugih vrsta podrške poput osiguravajućih ugovora i podizanja centara za međusobno pomaganje.

Odgovorna lica u državi i humani ljudi se pozivaju da na sve moguće načine pružaju podršku siromašnim i osobama s malim primanjima, tako da se siromaštvo i bijeda u potpunosti iskorijene uz uvažavanje svih članova društva.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012