Sjenice
Sjenice

Sjenice

Spustile se sjenice

na božurov žbun

da izvezu maramice

ptićima za kljun.

Kao prelje,

kao tkalje,

kao vezilje,

kao švalje,

žice zlatne svu noć prele,

đerđefiće razapele.

Žutim kljunom čarale,

maramice šarale.

Vezle ptice maramicu

ptićima za kihavicu.

Kad se koji prehladi,

neka rubac izvadi.

Nek’ sleti na žbun

i obriše kljun.

 

Nasiha Kapidžić-Hadžić