Skrivena umijeća i korištenje prilike
Skrivena umijeća i korištenje prilike

Skrivena umijeća i korištenje prilike

Doba mladosti predstavlja vrijednu priliku koja je pružena čovjeku u njegovom životu. Mladost je središte snage i moći i izraz ljepote i ljupkosti, puna je zanosa i radosti, ispunjena ljubavlju i nadom. Umijeća i sposobnosti koje su skrivene u tijelu i duši mladih i odgovarajući uvjeti koji postoje u dubini njihova bića, ukoliko se pravilno iskoriste, mogu biti temelj za izgradnju sreće mladih generacija tokom cijelog njihovog života.

Roditelji koji su zainteresirani za sreću i uspjeh svoje mlade djece, kao i mladi koji priželjkuju uspjeh i pobjedu u životu, moraju u svakom pogledu izvući korist iz ove vrijedne prilike i na najbolji mogući način iskoristiti njene pogodnosti. Stoga su cijenjeni islamski predvodnici, s ciljem pojašnjavanja vrijednosti mladosti i osiguravanja sreće mladih generacija, u govorima i obraćanjima podsjećali su svoje sljedbenike na nužnost iskorištavanja vrijedne prilike koja im se pruža u mladosti.

Božiji Poslanik, a.s., je obraćajući se Ebu Zerru Gafariju rekao:

O Ebu Zerre! Iskoristi pet stvari prije drugih pet: svoju mladost prije starosti, svoje zdravlje prije bolesti, svoje bogatstvo prije siromaštva, svoje slobodno vrijeme prije nego što budeš okupiran (poslovima), svoj život prije smrti.[1]

Ali, mir neka je na njega, je rekao: Iskoristi svoju mladost prije starosti i zdravlje prije bolesti.[2]

Imam Sadik, mir neka je na njega, prenoseći od svojih očeva, o tumačenju kur’anskog ajeta: …A ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu… rekao je:

Ne zaboravi svoje zdravlje, snagu, slobodno vrijeme, mladost, radost i svoj imetak i posredstvom njih traži Ahiret. (Budi svjestan da je sve to velika vrijednost koju moraš iskoristiti radi vlastitog duhovnog uzdizanja i uspjeha na Budućem svijetu.)[3]

U ova tri hadisa posebna pažnja je posvećena vrijednoj prilici mladosti. Njena vrijednost u odnosu na starost je naznačena kao vrijednost zdravlja u poređenju s danima bolesti.

O mladiću! Vrijednost dana mladalačkih znaj,

Čistu vrijednost svog života za badava ne daj!

Prilika znači dolazak razdoblja koje u sebi sadržava sve potrebne preduvjete za postizanje cilja, a korištenje prilike znači ulaganje truda i nastojanje na putu ispravnog iskorištavanja tog trenutka i tih pogodnih uvjeta. Na Ovome svijetu ni jedno stvorenje ne postoji bez zakona i proračuna, i nijedan rezultat i dostignuće se ne postiže bez truda i nastojanja na putu korištenja postojećih prilika.

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Mladi, razum i osjećanja, svezak 1, (preveo s perzijskog: Nihad Čamdžić), Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011, str. 43-44.


[1] Biharu-l-envar, sv. 17, str. 23.

[2] Gureru-l-hikem, str. 340.

[3] Džaferijat, str. 176.