Slabost volje i njeno jačanje
Slabost volje i njeno jačanje

Slabost volje i njeno jačanje


Slabost volje potiče od slabosti njenih osnova. Čovjeku koji nema temeljit uvid u savršenost određenog djela, čak ako i poželi da ga učini, ustrajnost u očuvanju volje će biti slaba. Zanemarivanje vrijednosti djela i cilja, također utječu na slabljenje volje.
Zanemarivanje vrijednosti cilja čini da se suprotne težnje doimaju vrjednijim i da uklanjaju poticaje za slijeđenje glavnog cilja. Osjećaj nemoći da se stigne do odredišta također slabi poticaje da se poduzmu potrebni koraci i na taj način slabi i volju. Isto tako, čovjek koji nije svjestan vrijednosti prilike za stizanje do odredišta, suočava se sa odgađanjem djela i korak po korak gubi motivaciju te posustaje. Uzevši u obzir činioce koji slabe volju moguće je prepoznati puteve njenog jačanja. U ajetima i predajama, postoje brojni primjeri koji, kada se uzmu u obzir, bivaju učinkoviti u odstranjivanju činilaca koji slabe volju. Neznanje i nemar prema savršenosti i vrijednosti djela nestat će ako se uzmu u obzir njihovi učinci i posljedice.
Dobra djela su ona djela koja čovjeka dovode do Božije blizine. Svijest o ljubavi i zadovoljstvu Božijem prema onima koji čine dobra djela čovjeka podsjeća na vrijednost dobrih djela. Isto tako, usmjeravanje pažnje na nepovoljne učinke loših djela i Božiju srdžbu prema njihovim počiniteljima, jača želju da se bude suzdržan pred grijesima.
Potaknutost na dobročinstvo, slijeđenje vjerskih uputa, bogobojaznost, strpljenje, oslanjanje na Boga, pravednost, opraštanje, skrušenost, čvrstoća pred neprijateljem, borba i zalaganje na Božijem putu – sve može to biti ojačano i na taj način se jača i volja i ustrajnost, obraćajući pažnju na sljedeće ajete:
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, – pa, Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati.
Zaista Allah voli dobročinitelje. – Zaista Allah voli one koji se oslanjaju na Njega. – Zaista Allah voli pravedne. – Zaista Allah voli strpljive.
Allah će reći: “Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i dovijeka će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!”
Ajeti poput ovog čine čovjeka svjesnim vrijednosti djela te ga podsjećaju na ljepotu i dobrotu djela.
Također, drugi ajeti podsjećaju na neispravnost i ružnoću djela, kao što su ajeti:
Zaista On ne voli nepravednike. – Zaista Allah ne voli one koji čine nered. – Zaista On ne voli one koji pretjeruju.
“Uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!” Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili.
I voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili.
Isto tako, ajeti koji govore o onosvjetskim patnjama i kaznama, jačaju volju za napuštanjem grijeha:
Zar oni ne znaju da onoga koji se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu čeka vatra džehennemska, u kojoj će vječno ostati?
Reci: “Džehennemska vatra je još vrelija!” – kada bi oni samo znali!6 I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zekkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to ključalu vodu piti.
Praktični put ovladavanja osjećajem nemoći ogleda se u tome da čovjek nakon procjene vrijednosti cilja i određivanja mogućnosti ne strahuje od činjenja djela i da oslanjajući se na Boga pristupi obavljanju posla. Praktično izvođenje djela povećava iskustvo uspješnosti i uništava strah. Zapovjednik pravovjernih, Ali, a.s., kaže:
“Kad se nečeg bojiš – stupi u to. Jer je doista teškoća izbjegavanja toga teža od onoga čega se bojiš.”
U časnom Kur’anu se jasno ukazuje na ulogu šejtana u sugeriranju čovjeku da je nemoćan te u stvaranju osjećaja pesimizma:
Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
Također, sa suprotne strane se kaže:
A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.10
Jedna od šejtanovih metoda kojom slabi čovjekovu motiviranost i volju jeste odgađanje činjenja djela (tesvıf). Šejtan obećava čovjeku da u budućnosti postoji mnogo prilika za pokajanje i za činjenje djela, te da se ono što se danas propusti već sutra može nadoknaditi, pa nema smisla odreći se današnjeg užitka.
Imam Bakir, a.s., kaže:
“Čuvaj se odgađanja, jer to je more u kojem se utapaju oni koji su propali.”
Imam Sadik, a.s., kaže:
“Čuvajte se odgađanja djela, pristupite mu kada god za to dobijete priliku.”
Također se od hazreti Alija, a.s., prenosi:
“Robovi Božiji! Sada djelujte, jer su jezici odriješeni, tijela zdrava, udovi spremni, put povratka prostran, a područje djelovanja široko.”
Izvor: Muhammed Fathali Hani, Temelji islamske etike sv.2, s perzijskog preveo Ertan Basarik, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2017, str 93-99