Snažan ili nejak
Snažan ili nejak

Snažan ili nejak

U šumi je raslo jedno ponosito drvo. Bilo je visoko i snažno. Odmah do njega rasla je i jedna malena biljka.

Drvo je reklo: „Tako sam divan i snažan! Nitko ne može protiv mene.“

Čuvši to, biljka se obratila drvetu riječima:

„Dragi prijatelju, previše ponosa je štetno. I onaj snažan jednog dana padne.“

Drvo je ignorisalo riječi malene biljke. Nastavilo je hvalisati se.

Zapuhao je snažan vjetar. Drvo je čvrsto stajalo. Čak i kad je kiša padala, drvo je gordo stajalo raširivši svoje listove.

U isto vrijeme, malena biljka bi se povila nisko prema zemlji. Zbog toga je drvo ismijavalo biljku.

Jednog dana šumu je zadesila strahovita oluja. Biljka se nisko povila, a drvo, kao i obično, nije htjelo da se povije.

Oluja je jačala. Drvo više nije moglo da izdrži. Izdala ga je snaga. Palo je. I to je bio njegov kraj.

Kada se sve smirilo, biljka se uspravila. Pogledala je okolo. Ugledala je gordo drvo na zemlji.

 

Izvor: http://www.kidsworldfun.com/shortstories.php

Prevod: A. Kadrija