Srce
Srce

Srce

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Allah, dž.š., na Zemlji ima zdjele. Znajte, te su zdjele srca. Najomiljenija srca kod Allaha svevišnjeg su najmilostivija, najčistija i najčvršća: najmilostivija za braću, najčistija od grijeha i najčvršća na Putu Božijem.[1]

Zaista Allah, dž.š., ne gleda ni u vaša lica, ni u vaše imetke, već u vaša srca i vaša djela.[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Srce je knjiga vida.[3]

Srca su zdjele, od kojih je najbolja ona koja najbolje čuva.[4]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

Mjesto razuma je mozak, a osornosti i milosti je srce.[5]

Položaj srca u tijelu je poput položaja Imama među ljudima.[6]

 Imam Dževad, mir s njim, je rekao:

Srčana namjera prema Allahu, dž.š., djelotvornija je od naprezanja organa djelima.[7]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 4.[1] Kenzu-l-‘ummal, 1225.

[2] Emali-t-Tusi, 536/1162.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 409.

[4] Isto, mudrost 147.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 371.

[6] ‘Ilelu-š-šerai‘, 109/8.

[7] Ed-Durretu-l-bahire, 39.