Srdžba je od šejtana
Srdžba je od šejtana

Srdžba je od šejtana

Hasan el-Basri veli: „Ako hoćeš pronaći onoga kome je data uputa, ali mu nedostaje strpljivost, lahko ćeš ga naći. Ako hoćeš pronaći onoga kome je data strpljivost, ali mu je uskraćena uputa, i njega ćeš lahko naći. Ali ako hoćeš pronaći onoga kome je data uputa i ko je strpljiv, to je onda teško. A za takve je Uzvišeni rekao: Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze naše čvrsto vjerovali.[1]

Iz tog razloga duša u svojim radnjama, srdžbi i uništavanju sebe i drugih, poredi s vatrom. Strasti duše su od vatre – usiljenosti i vreline, a i šejtan je stvoren od vatre.“

U Sunenima[2] se navodi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Srdžba dolazi od šejtana. Šejtan je stvoren od vatre, a vatra se gasi vodom. Pa kada se neki od vas rasrdi, neka se abdesti.“

U drugom hadisu stoji: „Srdžba je varnica koja se pali u prsima sina Ademova. Zar niste vidjeli užarenost njegovih očiju i nabubrenost vratnih arterija?!“[3] To je zapravo uzavrelost krvi u srcu radi osvete. U hadisu koji je ocijenjen kao muttefekun alejhi navodi se: „Zaista šejtan kola čovjekovim tijelom poput krvi.“[4]

U oba Sahiha navodi se da su se dvojica ljudi izgrdili u prisustvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa je jednog od njih spopala velika srdžba, te je Poslanik, s.a.v.s., na to rekao: „Zaista poznajem jednu riječ, kada bi je ovaj izgovorio, nestalo bi ovo što osjeća. Da samo kaže: Euzu billahi mineššejtanir-radžim! (‘Utječem se Allahu od šejtana prokletoga!’)“[5]

Uzvišeni je rekao: Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo srećni. A kad šejtan postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo srećni. A kad šejtan pokuša na zle misli navesti te, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve![6]

Također je Svevišnji rekao: Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni! A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna![7]

A u drugom ajetu, On je rekao: Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose, i reci: „Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!“[8]

 

Izvor: Ibn Kajjim el-Dževzijje, Riznica znanja, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2006, str. 165-167.[1] Es-Sedžda, 24.

[2] Ebu Davud, 4.784, El-Buhari u djelu Et-Tarihul-kebir, 4/1 i 8; Ahmed, 4/226; Abdur-Rezzak, 20289. i Et-Taberani u djelu El-Mu'džemul-kebir, 17 tom, predanje br. 443, u predanju od Atijje es-Sa'dija.

[3] Ovaj je hadis slab, hafiz hadisa El-Irak ocijenio ga je slabim u djelu Tahridžul-Ihja, 3.088.

[4] El-Buhari, 1.930, i Muslim, 2.175, u predanju od Safijje bint Hujejj, r.a.

[5] El-Buhari, 3.108, i Muslim, 2.610, u predanju od Sulejmana b. Sureda, r.a.

[6] Fussilet, 34-36.

[7] El-A'raf, 199-200.

[8] El-Mu'minun, 96-98.