Šta čovjeka čini neovisnim o medicini
Šta čovjeka čini neovisnim o medicini

Šta čovjeka čini neovisnim o medicini


Imam Ali, mir s njim, u savjetu svome sinu Hasanu, mir s njim, je rekao:

„O sine moj, hoćeš li da te naučim četirima osobinama uz koje ti medicina neće biti potrebna?”

 Reče Hasan:

“Hoću, zapovjedniče vjernika!”

Reče Imam:

Ne sjedaj za sofru dok ne ogladniš, prestani jesti dok još imaš apetita, hranu dobro ižvaći i pred spavanje obavi nuždu. Budeš li provodio ove savjete, nećeš imati potrebe obraćati se liječnicima.”

(El-Hisal, 229/67)

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 45.