Složna braća
Složna braća

Složna braća

Mumini su samo braća,

tako Allah kaže,

zato treba da se uvijek

jedan s drugim slaže.

Među njima ne sm'je biti

ljutnje ni inada

jer zbog toga cijela naša

zajednica strada.

Svi smo dužni da se bratski

prihvatimo sloge

pa će odmah riješiti se

poteškoće mnoge.

Muhamed Seid Mašić