Munadžati
Munadžati

Munadžati

Sva priroda Tebe slavi,

Bože milostivi!

Svaki stvor se u ljubavi

Tvojoj moći divi.

Ti nam stvori nebo plavo

I zelene gore,

Žarko sunce, sjajne zv'jezde

I velebno more.

Ti nam stvori sv'jetle dane

I večeri tavne,

Bistra vrela, cv'jetne bašče

I poljane ravne.

Ti nam stvori uzor djela:

Čovjeka i mrava;

I među njih podijeli

Dužnosti i prava.

Nas si umom odlikov'o

Ko odlična bića,

A mrave si uputio

U potrebe žića.

 

S umom si nam darovao

Zdvajanje i nadu.

I rek'o nam: „Drugog nema,

Spas vam je u radu.“

Prema Tvojoj odredbi se

Sve miče i kreće;

Tigar riče, slavuj pjeva

I miriše cv'jeće.

Kada u to mi gledamo,

Mislimo: sve znamo,

Al’ se brzo uvjerimo

Da sebe varamo…

Sva priroda Tebe slavi,

Bože nepojmivi!

Svaki stvor se u ljubavi

Tvome biću divi.

Safvet-beg Bašagić